Dr.Rob Marshall’s (B.V.Sc., M.A.C.V.Sc. (Kuş sağlığı), Sydney)

Gösteri Muhabbet Kuşu üretimi Felsefesi; 
Gösteri muhabbet kuşlarının üretim sonuçlarını geliştirmek için yabani muhabbet kuşlarının üreme düzenleri bilgisine ihtiyaç vardır. Bu makale, yabani muhabbet kuşları biyolojisinin önemli alanlarını ve onların günümüz gösteri muhabbet kuslarına uygulanmasının ana hatlarını belirtir.

Yabani muhabbetler dikkat çekici şekilde başarılı bir türdür. Beş milyon seneden fazla orta Avustralya’ nın kuru ve zorlu koşullarında hayatta kalabilmiştir. Bu başarıları, göçebe hayat şekillerine ve hareket halinde  iken bile üreme kabiliyetlerine, yüklenebilir.  Üreme aktiviteleri, diğer kuş türlerininkine benzer tarzdadır. Mevsimsel ve iklimsel şartlara bağlı olmakla birlikte, muhabbetlerin bir çok davranışları, diğer kuşlar arasında benzersizdir.
Onların üreme aktiviteleri tamamen su ve yiyecek bulunabilmesinin hakimiyeti altındadır.Bunlarda orta Avustralya’da ender kaynaklardır. Yabani muhabbetler için, yaşamları boyunca, üremekten çok hayatta kalabilme uğraşı hakimdir. Kuşların üreme zamanları, mevsimsel yağmurlara ve  sıcaklığa bağlıdır.

Yüksek sıcaklıkların, çöl otlarını çoğunlukla, çabukça öldürdüğü ve su birikintilerini de kuruttuğu için, muhabbetler yaz sıcaklarında hatta yaz yağmurlarından sonra bile üremezler. Tabiatta muhabbetler, bu zamanı tüy dökümüyle geçirirler. Ayni şekilde, yaz aylarında, gösteri muhabbetleride üretilmemeli ama tüye girmelerine müsaade edilmelidirler.

Avustralya çöllerinde, kış sıcaklıkları sıfırın altına düştüğünden, muhabbetler yuvalarını terk ederler. Gösteri muhabbetlerininde, çok soğuklarda üretileri yapılmamalıdır. Muhabbetler, tabiatta uygun sezonlarda verimli ürerler ve onların kuzenleri olan gösteri muhabbet kuşlarıda, bu eski ve güçlü karakterlerini kesinlikle muhafaza etmişlerdir.

Maalesef, bir çok şampiyon muhabbet yetiştirenler, kötü seçimler dolayısıyla bu temel özelliği kaybetmişlerdir. Günümüz yarışma muhabbetlerinin, yavru sayılarının arttırılması yüzünden, üretim gereksimleri, yabani muhabbetlerden daha fazla dikkat gerektirmekte olduğu fikrinde birleşilmektedir. Bir çok Avustralya’lı damızlıkların düşük doğurganlığı, akıllı üretim prensibi olan ‘ en zindelerin (uygunların) seçimi’’ yle, tersine çevrilmiştir.

Modern günümüzün gösteri muhabbetlerinin üretimlerinin çok daha zor oldugu ve özel ilgi gerektirdiği fikrinde birleşilmiştir. Üreticiler, yabani muhabbetlerin 
üreme tarzları prensiplerini, zorlanan gösteri muhabbetlerine uygulayarak, üretim sonuçlarındaki gelişmeleri görebileceklerdir. Aşağıdaki gerçekler, üremedeki başarı şansını arttıracak ve olabilecek üretim başarısızlığını da azaltacaktır. Bunlar burada sizlere ortaya konulacak ve ileride  detaylı bir şekilde incelenecektir.

‘’Genel zamanlama’’ anahatları

Senenin yanlış biyolojik zamanlamasında, ışıklandırma ve ısı kontrolu olmasına rağmen, çifte atılan muhabbetlerde doğurganlık problemleri ( her ne kadar, her üretimde olan çiftte rastlanmasada) olması beklenmelidir.  Üretim, doğal yıllık tüy dökümü zamanı olan yaz mesiminde de meydana gelmemelidir. Çoğunlukla yabani kuşların biyolojik takvimlerinde olduğu gibi, gösteri muhabbetleride üretime, sonbahar ve ilkbaharda zorlanmalıdır. 

‘’ Kusursuz zamanlama’’ anahatları

Üretimdeki başarının ilk şartı üreme kondisyonudur. Dişi ve erkeğin üreme kondisyonlarının zaman uyarlı olduğu durumlarda en iyi üreme sonuçları alındığı görülür. Üretimde uzmanlar, sistemlerinde, çiftlerine yabani kuşların hareketlerini taklit etme usulünü gösterirler. Kızgın olan dişinin, zamanında erkeğinin yanına verilmemesi veya yuvayı yapmamasından dolayı kötü sonuçlar beklenmelidir.

‘’Gün uzunluğu’’ anahatları

Yiyecek ve su bulunabilmesi, yabani muhabbet kuşları için gereklidir. Çoğu durumda, orta Avustralya sonbahar yağmurularının düzeni yabani muhabbet kuşları için en iyi koşulları yaratır. Sonbahar yağmurlarıyla toprağın suyla dolu olduğu ilkbaharda da yaban muhabbetleri ürerler. Havanın sıcaklığının artması ile, toprağın nemi, yaz otlarını üretir. Eski kuşların biyolojik saati, bu mevsimde kuşların üreme hissini uyarır. Günlerin uzaması, biyolojik saati harekete geçirir ve bir çok kuş türlerinde üreme davranışlarını başlatır. Gün uzunluğunun artmasının ardından senenin en kısa günü takip eder; ( güney yarımkürede 23 Haziran, kuzey yarımkürede 23 Aralık) erkek kuşların seks organları uyanmaya başlar. Havalar çok soğuk olmadığı sürece, dört hafta içinde, erkekler ‘üreme durumuna’ gelirler. Dişiler günün uzamasına bu kadar çabuk yanıt vermezler. Onların ‘üreme durumuna’ ulaşmaları için gün ışığının en az 10 saat hatta 12 saate yaklaşması gerekmektedir. Bu belirgin eşzamanlama, dişilerin enerjilerini saklayarak üreme sonuçlarında fayda sağlar. Yumurta üretimleri için enerjilerini korurlar. Üreme durumuna gelmiş olan dişilerin, yine kızışmış erkek kuştan gerekli kur ve yakınlaşma faaliyetlerini görmeden, onun yuva yapması ve yumurtlama yanıtı tamamlanmayacaktır. Daha sıcak havalar da dişi kuşların üreme durumlarını uyandırır. Muhabbetlerin atalarından kalan biyolojik saatlerinin, gün uzunluğuna yanıt vermesine rağmen, tabiatta, üremeyi uyarıcı olarak  pek de önemli etken değildir ve doğal yaz tüy dökümünün tamamlanmasını sağlaması beklenmemelidir.

Avustralya’lı üreticiler, üreme başarısının tamamlayıcı bir parçası olduğundan,kuşlarına direk güneş ışığı sağlarlar. Direk güneş ışıgı hernerede mümkün olursa kullanılmalıdır. Kapalı kuş odaları, direk güneş ışığının pratik olmadığı zaman ve kolaylık için kullanılır. Bunların muhabbet üreticileri için bir takım avantajları vardır. 10 – 14 saat arasındaki gün ışığı, üreme aktivitesinin uyartılmasında kullanılır. Kapalı kuş odaları Avustralya’da da kullanılır, fakat dünyanın diğer taraflarında daha yaygındır.  Tabii gün ışığının faydası olmadığı, çevresel olarak kontrol edilen kapalı üretimhanelerde üretim beklentileri daha düşük olmalıdır. Bununla birlikte, ısı, nem ve gün uzunluğunun kontrol edildiği kapalı kuş odaları, tabii olarak aydınlanan üretimhanelere nazaran, üretimde olan muhabbetlere bir takım kayda değer avantajlar da sağlar.

‘’Doğal seçim’’ ilkeleri  

Tabiatta, en kuvvetli muhabbetler en iyi yuva yerlerini seçerler ve ilk üreyenlerde onlardır. Benzer olarak, en canlı show muhabbetleride üreme kondüsyonuna ilk gelenlerdir ve en iyi üreyenlerdir. Üreticiler seçimlerini akıllıca yapmalı ve tabiatın ‘’ en formda (kuvvetli) olanın hayatta kalması’’ doktrinine uymalıdırlar. Hastalıklardan uzak kalmak da muhabbetlerin üremelerinde büyük rol oynar ve üremeleri zayıf olan damızlıklar için üreme sezonu öncesinde muhakkak bir sağlık programı uygulanmalıdır. Avrupanın en iyi kuş stoklarının damızlıklarından bile, çok ender oldukları ve uzun aralıklarla çıktıkları için Şampiyonlar üretmek asla kolay olmamıştır. Şampiyon kan üretme başarısı, her zaman ‘’ sayıları ve şans’’ oyunu olmuş ve olmaya devam edecektir. Derecesi kanıtlanmış çiftlerden ne kadar çok yavru alınırsa, şampiyon kuş üretme şansı o kadar fazladır. Bu nedenle, hedef her çiftin üreme başarısını geliştirmek olmalıdır. Muhabbet üreticileri,  bu Temel ilkeyi dikkate alarak  muhabbetlerin bu olağanüstü üreme kabiliyetlerinden faydalanmada deneyimlidirler.

Her şeyden önce, güçlüyü seçmek, üretim ve gösterim için en iyi ve en çabuk yoldur. Bu da güçlülüğün, doğurganlıkla çok yakın ilgisi olduğu gerçeğidir. Ğüçlüyü seçme teorisi kolay gözükür. Bununla beraber, pratikte, bir çok durumda olduğu gibi, en başarılı gösteri muhabbetlerinin kısır veya kötü üremeci olmalarından,  biraz karmaşıktır.  Günümüzdeki gösteri muhabbetlerinin doğurganlık oranlarının düşüklük sebebi, üreticilerin geçmişte yapmış oldukları kötü seçimlerdendir ( güç ve doğurganlığın her ikiside kalıtım karakteristliğidir). Düşük güç/doğurganlık ve istenilen standart özellikleri arasındaki genetik bağlantı, büyük vücut ve uzun tüyler gibi, şampiyonlardan yeni şampiyonlar üretmedeki zorluklara eklenir.

‘’Doğurganlık’’ ilkeleri

Hepsi olmasada, bir çok en iyi kalite muhabbet kuşlarının doğurganlık problemi vardır. Gelecek jenerasyonlarda şampiyonun gücünü geri kurtarmanın çabasında en pratik çözüm, aile gen havuzundan, daha düşük kalitedekileri kullanmaktır, fakat daha çok şampiyonun erkek ve kız kardeşleriyle. Tamamen, alınan çok sayıdaki yavrulara bağlı olarak, düşük kalitedeki kuşlardan, geleceğin şampiyonlarını çıkarmakta çok daha fazla şans vardır. Bu düşük kalitedeki kuşun çifleştirilmesiyle ortaya çıkarılacak bir şampiyon çok daha güçlü ve doğurgan olacaktır. Böylece bu kuşlar, eski Avustralyalı aileler doğrultusunda, daha sağlam ve üretici ailenin başlamasında kullanılabilir.

Benim tavsiyem, senenin doğru zamanlarında üretim yapıp sonrasında üretim sonuçlarınızı gözden geçirmenizdir. Eğer kısırlık hala devamdaysa, verilen  hastalık tedavi programı ile damızlığı temizlemek gerekir. Eğer doğurganlık iyi olupta, yavruların gelişimi kötüyse, kullanılan beslenme sisteminin dikkatle incelenmesi gerekir. Genetik zayıflığı olan çiftlerin haricinde, bu basit kaideleri uygulamak, tüm çiftlerde üreme başarısının garantisidir.

‘’Tüy dökümü’’ ilkeleri

Tüy dökümü ile üreme sezonu arasındaki bağlantıyı anlamalıyız. Yabani muhabbetler, senenin her zamanında üreyebilirler fakat yazın çok sıcağı ve Muson yağmurları öncesinde üremezler. Aralık, Ocak ve Şubat ayları (Avustralya yazı) süresince, senelik tüy dökümü dediğimiz sürede tüylerini değiştirirler. Tüy dökümü sonu ve sonbahar yağmurlarının başlaması muhabbet kuşlarının üreme kondüsyonlarını yükseltir. Üreticiler bu doğal süreci salmalardaki muhabbetler içinde takip etmeli ve üretime başlamadan önce senelik tüy dökümlerini tamamlanması beklenmelidir. Bu her iki yarım küre içinde geçerli olup, kuzey ve güney yarımküreler için aşağıda özetlenmiştir.

‘’Üretime başlamanın en iyi zamanı’’

Güney Yarımküre                                         
Aralık,Ocak,Şubat Senelik tüy dökümü sırasında üretim yapılmaz
Mart,Nisan,Mayıs 1 Mart üretime başlamanınen iyi zamanı. Hava soğuk olana dek devam edin
Haziran,Temmuz,Ağustos Üretime Haziranda asla başlamayın. 
Sıcak iklimlerde 1 Temmuzda üretime başlayın
Eylül,Ekim,Kasım 1 Eylün hemen her yerde üretime başlamak için en iyi ikinci zaman 
               

Kuzey Yarımküre
Aralık,Ocak,Şubat Aralıkta asla üretime başlamayın Çok soğuksa üretimi durdurun 
Sıcak iklimlerde 1 ocakta  üretim başlayabilir
Mart,Nisan,Mayıs  1 Mart üretim için en iyi zaman hazirana kadar devam edin
Haziran,Temmuz,Ağustos Senelik tüy dökümü. Tüy dökümü sezonunda üretim yapılmaz
Eylül,Ekim,Kasım 1 Eylül üretime başlamanın en iyi zamanı. Isı ve ışık kontrolü yapılabilen yerlerde Hazirana kadar devam ediniz. soğuk yerlerde Ocakta üretimi durdurun

Dr.Rob Marshall yarafından yazılan bu yazı World Budgerigar Organisation 
(www.world-budgerigar.org) tarafından kurumun araştırma bilgilerinin karşılıklı paylaşımını teşviki açısından ve Budgerigar Council of Victoria, Australia 
izniyle WBO ya gönderilmiştir.

Ghalip El_NASSER 
WBO Genel Sekreteri tarafından Ülkemize Gönderilmiştir.  
Kıvrık Gagalılar Derneğine kategori kitabında makale olarak kullanılmak için verilmiştir.
Selahattin Güçlü tarafından (www.muhabbetkusuureticileri.org) sitesinde yayınlanmıştır.

Barış Baliç tarafından Türkçeye çevrilmiştir.